Vergilər Nazirliyi Binasının beton işləri 2014-cü ildə başlayıb və halhazırda davam etməkdədir.